sluiten

Golf Vlaanderen zorgde voor de vrijwilligers

din 15 mei
adverteer hierGolf Vlaanderen zorgde voor de noodzakelijke
vrijwilligerswerking op de BKO.
De organisatie kan zodoende op met meer dan 500
vrijwilligers bogen. Naast de marshalls op de baan en spotters, zijn er ook
vrijwilligers op de zogenaamde crossings. De vrijwilligers verzorgen ook alle
scoreborden op de baan, niet alleen in de ‘Village’ maar ook op de carry boards
op de baan.Jochem Sueters (foto) van Golf Vlaanderen heeft de algemene
coördinatie van dat vrijwilligerswerk. Vermeldenswaard is dat de Vlaamse
clubs instaan voor de marshalling op bepaalde holes.
Gastheer Rinkven verzorgt
zelfs twee holes. Kristof Vosters is coördinator voor hole 12, Rinkvense
captain Carl Magnus voor de slothole.

Terug naar boven