sluiten

Een slecht rondje is niet altijd slecht…

woe 14 november
adverteer hier

In Nederland is men de rondjes van de golfers in verhouding met hun handicap gaan bestuderen.
Daaruit blijkt dat men in alle handicapcategorieën meer dan de helft maal slechter dan de buffer speelt.
Een slecht rondje is dus niet slecht…

Hcp 0-5: 54% slechter dan buffer
Hcp 6-12: 62% slechter dan buffer
Hcp 13-20: 64,5% slechter dan buffer
Hcp 21-28: 66% slechter dan buffer
Hcp 29-36: 67,2% slechter dan buffer

Dat percent zakt uiteraard als je naar de rondjes binnen de buffer kijkt.
Hcp 0-5: 12% in buffer
Hcp 6-12: 18% in buffer
Hcp 13-20: 22% in buffer
Hcp 21-28: 24% in buffer
Hcp 29-36: 25% in buffer

Een ietwat vertekend beeld voor de rondjes die wel voor een handicapverbetering zorgen.
Hcp 0-5: 34% beter dan buffer
Hcp 6-12: 20% beter dan buffer
Hcp 13-20: 13,5% beter dan buffer
Hcp 21-28: 10% beter dan buffer

Dus, we herhalen het, een slecht rondje is niet altijd slécht...

Terug naar boven