sluiten

Het Waalse sportgras smeekt om hulp

din 4 december
adverteer hier

In Wallonië werd er een paar maanden geleden een drastische wet gestemd die het gebruik van herbiciden, insecticiden en fungiciden tegen schimmels op alle parken en sportterreinen verbiedt. Met alle gevolgen vandien.
Dat “Zéro Fyto”-plan van de Waalse deelregering is immers veel strenger dan het Europese plan, dat eveneens in Vlaanderen doorgevoerd wordt.

Het gevolg liet zich raden. De sportvelden van de Waalse sportclubs en uiteraard de fairways en de greens van de Waalse golfclubs lagen er onbeschermd bij voor aanvallen op het gras. En dat merkte je alsmaar duidelijker naarmate het seizoen vorderde.

Iedereen vraagt zich dan ook af met welke schade men volgend jaar te maken zal hebben? Ook wanneer de Waalse deelregering dat radicale “Zéro Fyto”-plan voor bepaalde sportvelden naar de Europese norm gaat aanpassen?
Of moeten we daar gaan spelen met greens waarop paddenstoelen en madeliefjes groeien

?


Terug naar boven