sluiten

Het algoritme rekende het voor een handicap 10-speler uit…

woe 17 mei
Adverteer hier

Iedere rechtgeaarde handicap 10-golfer tracht “de baan te spelen”.

Een ijdele hoop, want een Amerikaans computeralgoritme rekende aan de hand van een gigantisch aantal parameters uit dat een golfer met handicap 10 een ronde in par maar om de… 194 jaar loopt.
Zodoende...

Terug naar boven